Varno igranje v sobi pobega The Game

 In news

Naša Soba pobega je zaradi Covid-19 ukrepov zaprta že od sredine oktobra 2020, kar je več kot pol leta. Že sicer smo skrbeli za temeljito čistočo prostorov,  v lanskem letu pa smo to še nadgradili. Skupine se morajo vnaprej naročiti, (priporočeno je tudi vnaprejšnje plačilo), ob prihodu si morajo vsi razkužiti roke in nositi maske. Maske potrebujejo tudi med igro, razen če prihajajo iz istega gospodinjstva oz. mehurčka. Vsi člani naše ekipe morajo ravno tako nositi maske, si stalno razkuževati roke, predvsem pa skrbeti, da so vsi prostori pred prihodom skupine temeljito prezračeni ter da so vsi predmeti razkuženi. Na ta način skrbimo, da bo poslovanje (ko bo spet dovoljeno) varno in bo dogodivščina kljub vsemu nadvse zabavna. Držimo se priporočil, ki jih daje NIJZ ter Združenje escape room dejavnosti Slovenije GIZ ER.si

Recent Posts

Leave a Comment